Monday, 26 07 2021, 21:34 PM

GIÁO XỨ TÂM AN

LI NG

 Tri ân Thiên Chúa muôn đời

Yêu thương ban tặng cho người Tâm An

Ân ban muôn phúc ngập tràn

Cho đoàn con thảo tỏa lan tình người

Bao nhiêu mục tử tuyệt vời

Hy sinh đời sống sáng ngời niềm tin

Chủng sinh Tu sĩ thắm tình

Âm thầm dâng hiến thân mình vì yêu

Tông đồ dân Chúa rất nhiều

Đêm ngày làm việc hao tiêu thân mình

Ân nhân xây dựng công trình

Chung tay vun đắp tâm linh đạo đời

Tình làng nghĩa xóm tuyệt vời

Yêu thương đoàn kết giúp người khổ đau

Gia đình tình nghĩa trước sau

Tình yêu chung thủy thẳm sâu lòng người

Bên nhau chung sống một thời

Tâm tình chia sẻ cho người lương dân

Năm mươi năm sống hồng ân

Tâm An thăng tiến chứng nhân NướcTrời

Ghi vào trang sử tuyệt vời

Mai ngày nhìn lại dâng lời tạ ơn

Cùng cầu xin Chúa ban hơn

Cho đoàn dân Chúa tỏa hương tình trời.


Tin Mới nhất